2. WHK BEOORDELING

 

Een WHK beoordeling voeren we eenvoudig en snel voor u uit. We controleren daarmee of alle verschillende onderdelen juist zijn van de “Beschikking Loonheffingen en Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas”. Ofwel de WHK-beschikking.

Deze WHK-beschikking ontvangt uw organisatie aan het einde van ieder jaar van de Belastingdienst. Vaak zijn in deze beschikking verschillende grondslagen onjuist of zitten er nog fouten in de berekening zelf. Denk bijvoorbeeld aan de beoordeling van:

  • Kleine of grote werkgever
  • Gemiddelde premieloonsommen
  • Gehanteerde percentages
  • Formules
  • Betaalde WGA-uitkeringen
  • Sectorindeling 
  • De toegerekende WIA-status van werknemers (zie hiervoor ook onze WGA Monitor)

Ieder van deze onderdelen kan op zich al een groot effect hebben op het premiebedrag. Codex Groep controleert standaard alle onderdelen van de WHK-beschikking.

De beoordeling van de WHK-beschikking  gaat snel en eenvoudig. Als we fouten aantreffen begeleiden we uw organisatie bij het repareren daarvan. We halen te veel betaalde bedragen uit het verleden terug en we waarborgen een juiste berekening voor in de toekomst. Juistheid en volledigheid is waar het om draait.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op. Bel ons op: 0118 - 419 669

 

 

Terug