LOONKOSTENVOORDELEN VANAF 1 JANUARI 2018

 

24 oktober 2017

 

Te laat is te laat.

De huidige premiekortingen vervallen en worden vervangen door een systeem van Loonkostenvoordelen (LKV) voor oudere werknemers, (herplaatste) arbeidsgehandicapte medewerkers en werknemers die onder de banenafspraak vallen. De nieuwe LKV heeft geen mogelijkheid van reparatie tot 5 jaar terug en heeft zeer korte aanvraagtermijnen. Te laat is te laat.

Dit betekent een grote financiële bedreiging en verandering van proces voor werkgevers. Na 1 januari 2018 moet al binnen drie maanden na indiensttreding bekend zijn of medewerkers uit de betreffende doelgroepen aan de voorwaarden voldoen en ook nog actie zijn ondernomen naar het UWV of Gemeente. Doet u dit niet dan vervalt het recht op het voordeel! Het hierbij om grote bedragen: 6.000 euro per jaar voor maximaal 3 jaar dus dat kan grote gevolgen hebben. 

 

Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk.

De nieuwe Loonkostenvoordelen zijn gebaseerd op de nieuwe Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL). De kortingsregelingen houden op te bestaan. Lopende of onbenutte kortingen onder het huidige systeem moeten worden veilig gesteld door werkgevers, omdat anders het recht op Loonkostenvoordeel in 2018 vervalt. Er kan in het nieuwe systeem niet meer tot 5 jaar terug worden gerepareerd dus haast is geboden. Een analyse van alle toepassingen is dus nog voor het einde van 2017 noodzakelijk om het recht op LKV in 2018 veilig te stellen, en daarnaast nog zoveel mogelijk premiekorting te claimen onder het huidige systeem.

Alle nieuwe indiensttredingen vanaf 1 januari 2018 vallen onder de nieuwe LKV-regeling. Voor de vier doelgroepen betekent dit dat voor het mogen toepassen van het LKV net als nu een doelgroepverklaring nodig is en veelal een machtiging door de werknemer, maar dan wel heel snel (binnen drie maanden) na indiensttreding. Het is ook van groot belang om correct te werk te gaan in dit traject in verband met een mogelijke boete.

 

Wees er op tijd bij.

Direct na indiensttreding alles weten van de kandidaat (leeftijd, status, uitkeringsachtergrond) en daarna meteen aan de slag met machtigingen en doelgroepenverklaringen is lang niet altijd mogelijk voor organisaties. Voor Codex Groep wel, het is ons dagelijks werk. Wij zitten er bovenop, houden korte lijnen en hanteren een strikte bewaking van het proces op elke indienstneming.

Naast de signalering van de mogelijkheden kunnen wij voor uw organisatie aanvragen, administreren en termijnen bewaken. Wij staan bij de voordeur en optimaliseren de opbrengst.

Codex Groep heeft bovendien voor instroom een unieke digitale tool ontwikkeld: de Instroomscanner. Deze is speciaal bedoeld voor optimale en snelle signalering bij indiensttreding. U kunt efficiënt, op tijd en accuraat alle Loonkostenvoordelen en subsidies signaleren. Lees er hier meer over of neem contact met ons op.

 

Contact