VOOR WIE INTERESSANT

Zoals bij alle dienstverlening van Codex Groep is ook de Instroomscanner interessant voor zowel profit als non-profit en zowel voor MKB als grote ondernemingen. Instroomscanner biedt ook mogelijkheden voor intermediairs zoals uitzendbureaus, payrollingbedrijven, gemeentes, UWV-werkbedrijven, re-integratiebedrijven, administratiekantoren, accountants en adviesbureaus welke zo een beoordeling voor klanten, werkzoekenden of toekomstig werkgevers kunnen doen.

Kijk voor meer informatie op: www.instroomscanner.nl

 

‘Werkgevers laten subsidies en sociale premies liggen’

“Werkgevers in Nederland laten veel geld liggen als het gaat om sociale regelingen. Door de toegenomen complexiteit in de wetgeving laat bijna de helft van de bedrijven met meer dan 250 werknemers mogelijkheden op subsidies en premies onbenut.”

Terugwerkende kracht “Regelingen die veel werkgevers over het hoofd zien, zijn de ouderenkorting, scholingssubsidies en premiekorting in verband met arbeidsgehandicapten. De Participatiewet, die geldt sinds 2015, heeft ertoe geleid dat gemeenten zelf stimuleringsmaatregelen nemen. De procedures verschillen per gemeente”… “ “Vooral de laatste jaren is de wet- en regelgeving in Nederland complexer geworden. Het aantal verschillende regelingen waarop een werkgever aanspraak kan maken, is gestegen van 70 in 2013 naar 104 in 2015.”

Volgens een internationale verzekeringsmakelaar laat een werkgever van een middelgroot bedrijf gemiddeld bijna €87.000 aan subsidies en premies liggen.

7 juli 2016 Bron: Financieel Dagblad