Regeling Loonkostenvoordelen iets verruimd

13 november 2018

Sinds 1 oktober 2018 komen meer werknemers in aanmerking voor een Loonkostenvoordeel (LKV). Het UWV toetst voortaan of de werknemer een maand voor indiensttreding onder een doelgroep viel. Om in aanmerking te komen voor een doelgroepverklaring moest de werknemer voorheen in de kalendermaand voor indiensttreding in één van de doelgroepen vallen, waardoor sommige werknemers niet aanmerking kwamen. Omdat het nooit de bedoeling is geweest dat een LKV in deze gevallen niet geldt, is in de Verzamelwet SZW 2019 geregeld dat kalendermaand’ per 1 januari 2019 wordt vervangen door ‘maand’.

Voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden wordt ook nog toegevoegd dat de werknemer op de eerste dag van de dienstbetrekking aan de regels moet voldoen. De loonwaardebepaling voor deze groep wordt soms pas op de dag van indiensttreding verwerkt, ook al heeft de gemeente de loonwaardebepaling zelf eerder al uitgevoerd. Ook dat mag niet de oorzaak zijn dat de werknemers buiten een LKV vallen.

De nieuwe regels gaan pas per 2019 officieel in maar voor nieuwe aanvragen wordt de nieuwe regeling toch al per 1 oktober aangepast. Een doelgroepverklaring moet nog wel binnen drie maanden na indiensttreding (of herplaatsing) worden aangevraagd.

Herstelactie voor doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

Goed nieuws: er komt een herstelactie voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden en het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Eerdere afwijzingen voor deze doelgroepen worden opnieuw beoordeeld volgens de nieuwe regels. 
Voor de andere doelgroepen komt geen herstelactie vanwege het kleine belang.