Vanaf 2020 geen maximumduur meer verbonden aan het "Loonkostenvoordeel" (LKV) uit de banenafspraak en scholingsbelemmerden

11 oktober 2018

Dit Loonkostenvoordeel (LKV) kent nu een maximumduur van drie jaar vanaf het moment dat de werknemer in dienst komt.

In de begroting van het Ministerie van SWZ staat dat het LKV voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden per 2020 niet langer beperkt is tot drie jaar maar voor onbepaalde duur geldig blijft (zolang de medewerker voldoet aan de voorwaarden).

Voor zover op dit moment bekend blijft de looptijd voor het Loonkostenvoordeel voor de overige doelgroepen drie jaar.

Meer inhoudelijke informatie vindt u hier: Handboek Loonheffingen 2018 (pagina 307-308)