Subsidie voor leerwerkplekken tot 2023 beschikbaar

28 november 2018

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie voor verlenging van de subsidieregeling praktijkleren tot 2023. U kunt dus ook de komende jaren op subsidie rekenen.

Met de aangenomen motie wordt de regering verzocht om voor het einde van 2018 de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vast te leggen. Dit neemt de onzekerheid bij leerbedrijven weg over de jaren na 2019 en hoeven zij niet terughoudend te zijn in het aanbieden van praktijkleerplaatsen.

De leerwerktrajecten leveren een belangrijke bijdrage aan het opleiden van studenten in de beroepspraktijk. De subsidie praktijkleren stimuleert werkgevers om die leerwerktrajecten aan te bieden.