info@codexgroep.nl   of bel +31 (0) 118 - 419 669 | Inloggen op mijn codex INLOGGEN

Pensioenscan

“Vele miljoenen ten onrechte afgedragen pensioenpremies succesvol teruggevorderd”

Lees meer...

Instroomscanner, voor aanvang dienstverband inzicht in alle mogelijke sociale regelingen!

Instroomscanner signaleert subsidies en andere regelingen bij de instroom van (toekomstige) medewerkers, stagiairs en sollicitanten. De koppeling van unieke persoonsgegevens aan een complete en actuele database levert een zeer betrouwbare beoordeling en een optimaal nauwkeurig resultaat op maat.

Lees meer...

Codex Digitaal Rekencentrum voor het optimaal benutten van regelingen loonkosten

Voor het uitvoeren van grote projecten hanteert Codex Groep een exclusieve methodiek. Het Codex Rekencentrum is in staat, enorme volumes aan medewerker- en salarisgegevens volledig digitaal te verwerken en te (her)berekenen.

Lees verder...

De gevolgen van de Participatiewet voor uw organisatie?

Voldoet uw organisatie al aan de nieuwe regels voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten? Codex Groep helpt u inzichtelijk maken of u voldoet aan de norm en hiermee een wettelijke heffing voorkomt.

Lees meer


Actueel:Wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein (WTL)

Het Wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein is onderdeel van het pakket Belastingplan 2016 dat op Prinsjesdag is aangeboden door de Staten-Generaal. De maatregelen gaan pas in na akkoord door beide Kamers en publicatie in het Staatsblad. De invoering van het Wetsvoorstel gaat in fases; eerst het lage-inkomensvoordeel in 2017, waarna de loonkostenvoordelen (ook wel premiekortingen genoemd) volgen in 2018.

 

Lees meer...